Fikk du ikke gitt? Gi her Eller ring 820 44 110
Formuesforvaltning
DNB
DNB har mer enn 30 års erfaring som TV-aksjonens faste bankforbindelse. Banken organiserer vederlagsfritt opptellingen av pengene fra bøssene over hele landet.
Telenor
Telenor har i mange år vederlagsfritt levert telefonløsningen for TV-aksjonens callsenter, 02025 som brukes til verving av bøssebærere. De leverer også telefonløsningen for givertelefonen på aksjonsdagen.
Sparebank 1
I samarbeid med DNB sørger sparebanker i hele landet for at pengene som kommer inn på bøssene blir talt opp og rapportert. Dette gjøres vederlagsfritt for TV-aksjonen.
Sparebankforeningen
I samarbeid med DNB sørger sparebanker i hele landet for at pengene som kommer inn på bøssene blir talt opp og rapportert. Dette gjøres vederlagsfritt for TV-aksjonen.
Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollens formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.
Coop
Coop er en av de største giverne til TV-aksjonen. I tillegg mobiliserer Coop sine mange samvirkelag til innsats for TV-aksjonen, og støtter flere lokale arrangement med mat og drikke.
DLA Piper
Ernö Reklamebyrå
Vizeum
Webscape
Gyldendal Forlag
Trygg Trafikk
Linus
Den Norske Kirke
Bodyshop
Lebara
Advokatforeningen
Spice
Utdanningsforbundet
Salaby
Politiets fellesforbund
Industri Energi
Human Etisk forbund
Lions
Rotary
Akademikerne
Norsk Studentorganisasjon
Røde Kors
Den Norske Helsingforskomite


E-post: post#tvaksjonen.no

Preform Administrasjon