Fikk du ikke gitt? Gi her Eller ring 820 44 110

Tips og råd til frivillige i TV-aksjonen

TV-aksjonen blir så mye bedre med lokal deltakelse!
For å få til tidenes beste TV-aksjon i kommunen er det viktig at dere har med dere gode støttespillere fra flere lag av lokalsamfunnet slik at alle skal få muligheten til å bidra. Skole, næringsliv, idrett, kirker, lokalpressen er alle viktige bidragsytere til TV-aksjonen. Ta kontakt og få de med!

De viktigste oppgavene i en Kommunekomite er:

  • Leder – Koordinere alt arbeidet med TV-aksjonen i kommunen, holde kontakt med fylkesaksjonslederenog sørge for at komiteen er i rute. Jevnlige komitémøter gjør at medlemmene kan samarbeide bedre.
  • Bøssebæreransvarlig – Sørge for at nok bøssebærere blir vervet og at alle som melder seg på blir kontaktet for påminnelse. Ha oversikt over kart og roder. Holde orden i bøssebærerdatabesen.
  • Materiellmottaker – Motta og distribuere TV-aksjonsmateriellet som brukes til å verve bøssebærere.
  • Bøssemateriellmottaker – Motta og oppbevare bøssemateriell og klargjøre dette til aksjonsdagen. Husk at bøsser med dekor ikke skal vises frem i media før aksjonsdagen!

For å få med hele lokalsamfunnet er det en god idé å finne medlemmer som kan ta seg av disse oppgavene:

  • Presseansvarlig –  Synliggjøre TV-aksjonen i ditt lokalsamfunn. Kartlegg hvilke medier som finnes. Kontakt redaktøren og fortell om TV-aksjonen. Det ligger mye materiell på (klikk her) som kan sendes til lokale medier. Bruk media til å verve bøssebærere, spesielt tett på aksjonsdagen. Det er alltid lettere å få presseoppslag hvis «noe skjer» og journalisten kan ta bilder.
  • Skoleansvarlig – Oppfordre skoler i kommunen til å ta i bruk TV-aksjonens skoleopplegg som er tilgjengelig (klikk her). Mange skoler arrangerer auksjoner og basarer til inntekt for TV-aksjonen. Når barn og ungdom deltar er det mye lettere å få journalister til å komme, og nyheten når ut til alle. Husk også å få lærerne til å sende med barna ranselpost slik at foreldre kan melde seg som bøssebærere.
  • Næringslivsansvarlig – Ta kontakt med nøkkelpersoner i det lokale næringslivetfor å få disse til å engasjere så mange bedrifter som mulig til å være med på TV-aksjonen. Nærbutikken kan utfordres til å gi penger for så å sende oppfordringen videre til nste butikk. Alle bidrag blir synlige på giverstafett.no. Lokale bedrifter er også viktige steder for å verve bøssebærere.

Jo flere som er med og mobiliserer lokalt, jo større blir engasjementet og jo morsommere blir arbeidet!

Ta kontakt med fylkesaksjonslederen for gode råd og tips i arbeidet med TV-aksjonen i kommunen.

Innbetalinger til TV-aksjonen:
Innsamlingskonto: 8380 08 09005
Næringslivskonto: 8382 08 05200
Bøssekonto: 5083 05 65806 – alle innsamlede midler fra bøssene settes inn her. OBS! Husk KID-nummerE-post: post#tvaksjonen.no

Preform Administrasjon