Fikk du ikke gitt? Gi her Eller ring 820 44 110

Oppskrift Kristiansundmodell

Denne modellen ga rekordresultater i 13 kommuner i 2011. Fylkesaksjonsleders rolle er å formidle denne oppskriften til kommunekomitéen - som iverksetter.

 

Ingredienser:

 • Én kommunekomité
 • Én bystyresal, eller annet nøytralt lokale
 • Medlemslister fra næringsforeninger etc.
 • 8-20 næringslivsledere
 • 1-5 ildsjeler
 • Lokale medier
 • Et arrangement
 • Giverstafett.no(www.giverstafett.no)
 • Én IT-ansvarlig
 • Storskjerm/prosjektor
 • Trådløst nettverk
 • Tre eller flere PCer
 • To til fire timer
 • Mobiltelefoner
 • 100-400 skjemaer til registrering av bidrag
 • Diverse: Peptalk fra ordfører, musikk, mat, fortløpende statistikk etc.

Fremgangsmåte:

 1. Finn en ildsjel i eller utenfor kommunekomiteen, en som vil strekke seg litt lenger for å få det lokale næringslivet til å være med og mobilisere lokalsamfunnet for TV-aksjonen.
 2. Pass på å forankre arbeidet i kommunekomiteen.
 3. Ildsjelen tar kontakt med lokale næringslivsledere for at de skal sitte i ringepanelet. Ta gjerne kontakt med den lokale næringsforeningen for å be om samarbeid. Målet er å få tak i så mange som mulig til ringepanelet, aller helst flere enn åtte.
 4. Næringslivsledernes hovedoppgave er å bruke to timer av én dag i god tid før aksjonssøndagen, til å ringe rundt til personer i eget nettverk, og oppfordre også dem til å gi penger til TV-aksjonen. Målet er å få så mange bidrag som mulig. Til dette trenger man et lokale. Idéelt sett er dette en bystyresal eller en annen nøytral arena. 
 5. Avhold et forberedende møte med de som skal ringe senest en uke før arrangementet. På dette møtet fordeles lister over hvilke bedrifter som skal kontakter, og av hvem.
 6. Ta kontakt med lokale medier, og presenter det hele på en artig måte. Sørg for at media er underrettet om hva som skal skje.
 7. Fordel roller for selve arrangementet. Hvem skal legge inn bidragene på nettsiden?

Og sist, men ikke minst: Gjør det hele til en happening! Ha musikk, mat, storskjerm, etc. Det skal være gøy å ha næringslivsstafett.E-post: post#tvaksjonen.no

Preform Administrasjon